• Venstre løser ikke sitt problem ved å velge en pen ung mann til ny leder. Det er viktigere å finne politiske saker enn en frontfigur som likner Marlon Brando.

Professor Hanne Marthe Narud ved Institutt for statsvitenskap, UiO, mener utfallet av dragkampen på Venstre-toppen bare vil få marginal betydning for oppslutningen om Venstre.

— Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne: Det er det politiske innholdet som betyr noe i velgernes øyne. Et parti må ha troverdighet i et sett av saker. Venstres problem er at partiet langt på vei ikke blir lagt merke til. Når partiet ligger i sentrum på de fleste konfliktlinjer, blir det usynlig for velgerne flest, mener Narud.

SV tok de grønne

— Venstre vil fremstå som det grønne partiet?

— Dessverre for Venstre så er det SV som har profilert seg som det rød-grønne alternativet hos velgerne. Venstre har hatt problemer med å skaffe seg eierskap til noen bestemt sak, heller ikke miljøsaken, sier professor Narud.

Hun har analysert partiprogrammet til Venstre, og registrert flere interessante trekk.

— Partiets retorikk er blitt svært markedsliberalt i Sponheims tid. Venstre har utvilsomt gjennomgått en høyredreining under hans ledelse.

Markant politiker

Narud mener det ikke løser noe problem for Venstre å kaste Sponheim til fordel for kometen Olaf Thommessen.

— Sponheim har heller ikke maktet å løfte oppslutningen om Venstre fra sperregrensenivået partiet befant seg på da han overtok etter Odd Einar Dørum, sier Narud.

Professoren påpeker imidlertid at Sponheim er en markant lederfigur som tør knalle til med sterke og kontroversielle uttalelser.

— Og så er jo det unikt at et parti med to stortingsrepresentanter får tre statsråder. Men den uttellingen var ikke bare Sponheims fortjeneste. Minst like viktig var det at KrF ville strekke seg langt for å få en medspiller fra det politiske sentrum med i regjeringen, sier Narud.

— Hva synes du om prosessen og maktkampen som har utspilt seg de siste dagene?

— Svært uryddig. Det er unektelig underlig at dette skjer når hovedpersonen selv befinner seg i utlandet. På den annen side var Sponheim heller ikke spesielt nennsom da han skaffet seg makten i partiet på bekostning av Dørum, sier Narud.

«Patetisk»

Politikk-professor Frank Aarebrot er sjokkert over mangelen på «klokskap» i Venstres valgkomité. Overfor NRK i går kveld, brukte han også ordet patetisk om dramaet som utspiller seg.

Aarebrot mener lederkampen er mer enn en rå maktkamp, den har også har et politisk innhold.

— Grasrota i Venstre vil gjerne ha tilbake det kulturliberale Venstre. Partiet mangler også et klart budskap. Mange skulle nok gjerne sett at Børge Brende var Venstre-leder. Sponheim har vært mer opptatt av små- og mellomstore bedrifter i distriktene enn å selge Venstre som et miljøparti, mener Aarebrot.

Valgforskeren er overrasket over begeistringen for Olaf Thommessen. - Han kom svært dårlig ut av debatter i den siste valgkampen, sier Aarebrot.

POLITIKKEN VIKTIGST: Det er det politiske innholdet som betyr noe i velgernes øyne, sier Professor Hanne Marthe Narud ved Institutt for statsvitenskap, UiO. Hun tror ikke Olaf Thommesens (bildet) pene ansikt løser Venstres problemer.<br/> ARKIVFOTO: BJØRN THUNÆS