Har du spørsmål om klima? Spør bt.no sitt klimapanel

— I prinsippet stemmer det at vi har et pelletsanlegg, men ikke i realiteten. Det var i drift i 2000/2001, men et par år senere var det slutt, sier rektor Svein Børtveit på Eidsvåg skole.

Dermed står den kostbare klimavennlige pelletsfyren i kjelleren uten å varme opp den store skolebygningen.

- For tidkrevende

Ved årtusenskiftet installerte kommunen klimavennlige sentralfyranlegg med pellets på Salhus og Eidsvåg skole og i idrettshallen på Åstveit. Dette var investeringer som kostet flere hundre tusen kroner per stykk. I dag er det bare anlegget i idrettshallen som er i bruk.

Kommunen har ikke klart å drifte de andre.

— Det er ikke noe i veien med selve pelletsanleggene, men det har vært for vanskelig og tidkrevende å vedlikeholde dem, sier driftssjef i Bergen kommune Per Gjesdahl.

Hvor klimavennlig er du? Test deg selv

- Mangler interesse

Driftspersonellet har vært leid inn utenfra. Gjesdahl mener at opplæringen var for dårlig i forkant.

— Et slikt arbeid krever opplæring og interesse. Hvis man ikke er interessert er det klart at det blir vanskelig.

Onsdag skrev bt.no om Sebastian von Hofacker som har installert pelletsfyring i eneboligen sin. Les saken her

Pelletsanlegg drives med avfallsstoffer fra treindustrien og regnes for å være et av de mest klimavennlige alternativene som finnes på markedet. Problemene i kommunen skyldes blant annet at skruen som fører pelletsen til fyringskjelen setter seg fast.

Innkjøringsproblemer

Til tross for vanskelighetene vil ikke Gjesdahl være med på at prosjektet har gått dårlig

— Jeg vil ikke si at dette er mislykket. Det er viktig å være våken for å bruke nye energikilder. Vi har hatt innkjøringsproblemer som vi ikke var klar over på forhånd. Samtidig er vi klar over at det er suksess med pellets i Trøndelag, på Østlandet og ikke minst i Sverige. Da må vi også kunne klare det, sier Gjesdahl.

Han antyder at det kan være aktuelt å bruke noen av de samme driftsansvarlige på skolene som i Åstveithallen for å få bukt med problemene.

— Grunnen til at de har klart seg bedre er blant annet at anlegget er så stort at det hele tiden drives vedlikeholdsarbeid der. Derfor er det lettere for dem som jobber der å se etter pelletsanlegget ofte.

Slutt på oljebruk

Gjesdahl understreker at det viktigste for å få til klimavennlig oppvarming i kommunale bygg er å lage systemer for vannbåren varme.

— De burde vært straffbart å installere panelovner, sier Gjesdahl.

Pelletsanleggene i Bergen er et ledd i prosessen som handler om å fase ut oljefyrene i offentlige bygg. Til tross for den manglende driften av pelletsanleggene ligger kommunen godt an.

I dag er det bare et bygg som fremdeles varmes opp med olje. De andre bruker gass og lignende miljøvennlige løsninger.

UBRUKELIG: Denne pelletsfyren skulle varme opp hele Eidsvåg skole. Nå har den stått ubrukt siden 2002.
Tri D. Nguyen