Like før jul ble mannen invitert av kontaktlæreren for elevrådet om å holde et foredrag om jødenes historie i forbindelse med undervisning om 2. verdenskrig.

– Det var ingen lønnet jobb, jeg ble bare bedt om å holde dette foredraget. Læreren var til stede under hele undervisningstimen. Jeg hadde aldri tatt timen alene, sier mannen til Haugesunds Avis.

Minst en forelder har reagert på at mannen fikk innpass på skolen igjen.

Mannen ble i Gulating lagmannsrett dømt til to års fengsel og til å betale 75.000 kroner i erstatning etter overgrep mot ei tolv år gammel jente, som var hans elev. Overgrepene varte ifølge dommen i to år.

– Lagretten er av den oppfatning at betingelsene er til stede for å fradømme tiltalte retten til å inneha stilling som lærer i grunnskolen, og at tiltalte bør fradømmes denne retten for all framtid. Det er tilstrekkelig å henvise til det grove seksuelle overgrepet som har funnet sted overfor en elev som han hadde et særlig tilsyns— og oppdrageransvar i forhold til, skrev lagdommer Steinar Trovåg.

Rektor ved skolen innrømmer at det var en feilvurdering å la den overgrepsdømte mannen besøke elevene før jul. Rektoren visste at mannen var dømt for å ha utnyttet sin stilling.