- Det er ren fantasi fra vitnet Tommy Næstby når han fremstiller meg som "telefonoman", sa Paust.

— Er bare sånn På spørsmål fra forsvareren om hvorfor vitnet kunne ha sagt noe slikt, svarte Paust at "Tommy bare er sånn."

Han bekreftet imidlertid at han var gått til angrep på Næstby da de to bodde sammen våren 1999. Årsaken var at Paust hadde fått nok av Næstbys "dårlige oppførsel" og konflikten hadde ikke noe med Orderud-saken å gjøre.NTB