I en pressemelding lagt ut på NHOs hjemmesider, står følgende:

– På bakgrunn av det betydelige mediefokuset som forholdene rundt import av fiskeolje til GC Rieber Oils AS har skapt, har jeg av hensyn til NHO, besluttet å trekke meg fra vervet som president med umiddelbar virkning. Det er ikke riktig at vårt selskap, og min rolle som styreleder i selskapet, skal ta så stor plass som det nå gjør på bekostning av de mange viktige saker innen næringspolitikk og arbeidsliv som NHO arbeider med. Det blir også krevende å utøve rollen som president på en forsvarlig måte på vegne av medlemmene med det mediefokuset som nå er etablert, sier Rieber.

Rieber begrunner beslutningen «ut fra en helhetsvurdering av hva jeg mener tjener medlemmene samlet sett på kort og lengre sikt».

— Jeg vil nå fokusere på å få avklart forholdene i egen bedrift i dialog med de offentlige myndigheter.

Rieber har bedt visepresident Kristin Skogen Lund om å overta ansvaret som president fra i dag.

— Jeg ønsker henne all mulig lykke til med å videreutvikle NHO som en kompetent, fremtidsrettet og samfunnsnyttig institusjon, sier han.

Siv Jensen: - En rask og klok beslutning

Frp-leder Siv Jensen sier at NHO har ryddet raskt og forsvarlig opp i den situasjonen som er oppstått.

— Jeg registrerer at Rieber selv tok dette initiativet fordi han ikke ønsket å skade NHO. Det er en forsvarlig beslutning, sier Jensen til NTB.

Hun legger til at Kristin Skogen Lund er en erfaren og dyktig kvinne som vil sørge for at NHO også fremover vil være et slagkraftig organ for norsk næringsliv.

Sanner: - En beslutning det står respekt av

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier det står stor respekt av Paul-Chr. Riebers beslutning om å gå av som president i NHO.

— Dette viser at han setter NHOs interesser foran sine egne. Han har håndtert dette på en rask og profesjonell måte og tatt konsekvensen av at saken kunne ha skadet NHO, sier Sanner til NTB

Sanner betegner Riebers etterfølger, Kristin Skogen Lund, som en svært kvalifisert og respektert næringslivsleder. Det er første gang NHO får en kvinne helt på topp i organisasjonen.

— Det at hun er kvinne og godt kvalifisert gir et tydelig signal til næringslivet og samfunnet ellers. Det er et svært godt valg, sier Høyres nestleder.

Visepresident Kristin Skogen Lund overtar vervet fra i dag, 24. april, som president i NHO og frem til NHOs generalforsamling 8 juni.