— Patentdirektivet er en kinkig sak. Patent på levende organismer og celler er en sak som er prinsipielt meget viktig for KrF. Den preges av sentrale etiske avveininger og grenseoppganger. KrF er nødt til å kunne ta nødvendige reservasjoner i en slik sak, sier en av partiets sjefforhandlere, Einar Steensnæs.

— Det innebærer blant annet at vi må ha handlingsrom i Stortinget, men samtidig er vi helt på det rene med at vi må finne løsninger både KrF og Høyre kan leve med. Jeg tror det er mulig å finne en slik løsning, hvor de ulike partienes syn på saken respekteres, sier Einar Steensnæs.

Han avviser å gå inn på hvilke løsninger som er mulig, fordi «vi ikke er ferdigsnakket med Høyre om dette.»

Sentrumsløsning aktuell

Sentrumsregjeringen sto overfor et tilsvarende dilemma da EØS-samarbeidet ble utvidet med veterinæravtalen. Et formidabelt grasrotopprør i Senterpartiet førte til omfattende runder i regjeringskabinettet. Det endte med fire av seks Sp-statsråder tok dissens i regjeringen, mens Senterpartiets stortingsgruppe fikk stemme mot norsk deltakelse i veterinærsamarbeidet under voteringen i Stortinget.

Bergens Tidende har grunn til å tro at en tilsvarende fremgangsmåte er den mest sannsynlig utgangen for patentdirektivet.

Deler av direktivet

Nederland har nektet å innføre direktivet i nasjonal rett og har - med støtte fra Norge og Italia - reist en sak for EF-domstolen. Kjennelsen faller i oktober og det er ventet at den vil pålegge Nederland å innføre direktivet i nasjonal rett.

Men selv etter en slik kjennelse, kan det bli aktuelt med alternative løsninger. Noe annet som vurderes er å komme med et lovforslag som betyr at alle uproblematiske deler av direktivet innføres gjøres til norsk lov. Det skyldes ikke minst næringslivets behov for patenter på alt som ikke har med levende organismer og celler å gjøre.