Altfor strengt, mener mannens forsvarer.

Av påstanden fremgår det at ett år gjøres betinget med prøvetid i fem år og med det vilkår at tiltalte oppsøker psykolog og friomsorgen.

— Det er ingen lignende tilfeller i rettspraksis som involverer så mange barn. Og de fleste er veldig små, rundt seks år. Høyeste strafferamme for det er seks års fengsel, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB.

Han argumenterte i sin prosedyre for at 23-åringen bør underlegges et regime som har likhetstrekk med forvaring, slik at han får tett oppfølging.

— Det er fare for gjentakelse når han kommer ut, sier aktor.

– Strengere enn vanlig

Forsvarer Unni Fries la ned påstand om at 23-åringen frifinnes for tre av tiltalepunktene og at han for øvrig anses på mildeste måte.

— Jeg mener aktors påstand er altfor streng. Min klient gjør ikke noe forsøk på å bagatellisere det som har skjedd, men det finnes ikke grunnlag i gjeldende praksis for en så streng straff, sier Fries til NTB.

Hun påpeker også at en eventuell gjentakelsesfare ikke gir grunnlag for strengere straff i norsk rett.

— Samtidig har han innstendig bedt om hjelp, noe som er et genuint ønske fra hans side, uten å ha fått det.

- Oppsøkte skoler og lekeplasser

Overgrepene 23-åringen er tiltalt for å ha begått, skjedde på fire datoer i august og oktober i fjor. Han ble pågrepet etter tre forhold på Lambertseter.

— Han har hele tiden oppsøkt unge jenter på skoler og lekeplasser, sier politiadvokaten.

Dom i saken faller torsdag 16. juni.