Aktor i saken, politiadvokat Thomas Skjellbred i Økokrim, vil også ha inndragning av to våpen og jaktforbud i to år. Rettssaken ble avsluttet i Oslo tingrett onsdag.

– Forholdene som gjelder våpnene alene, ville ha kvalifisert til fengselsstraff, sier Skjellbred til Romerikes Blad.

Sentralt i saken mot Toverud står uttalelser han kom med i et Brennpunkt-program i NRK i april 2004. Her sa den profilerte ulvemotstanderen til en medarbeider i Brennpunkt at han var i besittelse av minst åtte vevsprøver fra ulv.

Toveruds forsvarer, Magne Synnevåg, sier at klienten ikke var klar over at han ble intervjuet og at uttalelsen dermed ikke kunne brukes i retten. Toverud ble i programmet utpekt som en av de sentrale personene i et illegalt ulvenettverk på Østlandet.