Det britiske forskerteamet har fulgt 4797 menn fra 18 ulike byer over 18 år. Det tyder på en solid studie som gir et godt grunnlag for forskernes konklusjoner – og de er skremmende nok.

De som utsettes for jevnlig passiv røyking har en risikoen som er opp mot 50-60 prosent høy-ere for utvikling av hjerte— og karsykdommer, enn dem som ikke utsettes for sigarettrøyk.

Det er langt, langt over den risikoen man til nå har antatt for slike sykdommer ved passiv røyking (25-30 prosent).

Studien ble publisert på nettsiden til det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal onsdag.

Den danske avisen Berlingske Tidende har diskutert undersøkelsen med overlege Inge Haunstrup Clemmesen i «Kræftens Bekæmpelse». Hun kaller den «det rene gull i kampen for røykfrie miljøer». Det er godt skyts for den norske røykelovens far, KrF-leder og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.

Forskningen indikerer at passiv røyking ikke bare er farlig hvis man utsettes for det over lang tid, den viser også at det er hjerte- og karsykdommer som er det største problemet knyttet til passiv røyking, ikke lungesykdommer. Ifølge lederen av den danske «Sundhedsstyrelsen» Jørgen Falk, hevder ledende forskere i USA at «for hver som dør av lungekreft, dør ti av hjerte- og karsykdommer grunnet røyking».

SKADER ANDRE: En røyker vet umterket godt at han eller hun risikerer å påføre seg selv skade gjennom vanen. Men at risikoen for å påføre andre skader er så stor som undersøkelsen viser, er nytt.
ARKIV: JON EEG