Da bileieren henvendte seg til Bro & Tunnelselskapet, ble feilen raskt rettet opp. Forklaringen hun fikk var at bilnummeret hennes var forvekslet med en annen bil.

— I dette tilfellet ser det ut for at oblatet på den andre bilen er plassert slik at det har påvirket den optiske leseren vi benytter til å registrere biler som passerer bompengeringen uten Autopass-brikke, sier driftssjef Grethe Kleppe i Bro & Tunnelselskapet.

Dermed er Florø-bilisten feilaktig blitt belastet for ni av den andre bilistens bompengepasseringer.

Færre klager

Grethe Kleppe sier at antall klager er gått kraftig ned etter de første månedene med Autopass-systemet.

— I forhold til det totale antallet passeringer i Bompengeringen, mottar vi nå svært få klager, sier hun.

Når det optiske, automatiske avlesersystemet gjør feil, kan det - som i dette tilfellet - skyldes feilplassering av oblatmerket på bilskiltet.

Skruer kan lage krøll

— En annen gjenganger er dersom det er en skrue inne i 0-tallet på nummerskiltet. Da har det forekommet at maskinen leser dette sifferet som et 8-tall, sier driftssjef Kleppe.

Normal prosedyre er at skiltene på biler uten Autopass-brikke blir fotografert både foran og bak ved passering av bompengestasjonene. Først når det automatiske avlesersystemet registrerer at sifrene på begge nummerskiltene er identiske, blir bompengepasseringen godkjent og registrert i systemet.

— Har vi først oppdaget at to kjøretøyer er forvekslet, skal senere passeringer avleses og godkjennes manuelt, sier driftssjef Grethe Kleppe.

Ikke ufeilbarlig

Hun mener derfor at bilføreren fra Florø ikke risikerer å bli belastet for flere feilaktige bompengepasseringer. Likevel kan det være en fordel at de som ikke har Autopass-brikker, fører sin egen oversikt over når og hvor ofte de passerer bompengeringen.

— Systemet vil aldri bli 100 prosent ufeilbarlig. Derfor gjør vi vårt ytterste for å rydde opp i feil som måtte oppstå, sier driftssjefen i Bro & Tunnelselskapet.