With bekrefter et godt stykke på vei at Kristelig Folkeparti har tatt visse forholdsregler for å være skikkelig oppdatert om hva statsrådene fra Høyre til enhver tid driver på med.

Det var VG som mandag hevdet at Kristelig Folkeparti har etablert et overvåkingssystem der KrF-statsrådene skygger utvalgte Høyre-statsråder. Helseminister Dagfinn Høybråten har angivelig til oppgave å holde kommunal— og regionalminister Erna Solberg under oppsikt.

— Dette har ingenting å gjøre med odiøse ordninger som minner om overvåking. Og det er en avsporing å antyde noe om hemmelighetskremmeri i så måte. Hadde det vært det, ville det ikke ha vært noe grunnlag for denne regjeringen, sier With, som i tillegg til å være nestleder i KrF er statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Ikke skjedd over natten

— Vi følger selvsagt med på andre områder enn der vi selv har statsråder. Det er også forutsetningen i Sem-erklæringen, og det er jo helt naturlig at vi følger med i prosesser som de andre statsrådene er involvert i. Alt annet ville ha vært en forsømmelse, fortsetter With.

Han opplyser i samtale med Bergens Tidende at denne ordningen er ikke kommet over natten.

— Det er mange måneder siden jeg hørte om dette, sier han. Men som nestleder i partiet har han ikke selv vært med på å drøfte dette spesielle informasjonssystemet. Det er skjedd på statsrådsplan.

- Rasjonelt å være orientert

— Var det noen tilsvarende beredskap under den forrige Bondevik-regjeringen?

— Det kjenner jeg ikke til. Men om det ikke var det, så burde det ha vært det. Det er ingen grunn til at dette skal være hemmelig, for det er helt rasjonelt å holde seg orientert.

— Ut fra VGs fremstilling er det lett å tro at tillitsforholdet mellom KrF og Høyre ikke akkurat er det beste?

— Tillitsforholdet mellom partiene er minst like godt i denne som i den forrige Bondevik-regjeringen, sier Odd Anders With.

Kvassheim «skygger» alle

Helseminister Dagfinn Høybråten ønsker ikke å kommentere påstanden om hans egen rolle i forhold til Erna Solberg, men henviser til Statsministerens kontor.

Der stiller statssekretær Gunnar Kvassheim seg uforstående til det som er kommet frem. Selv om han representerer Venstre ved Statsministerens kontor, mener han at det er «helt naturlig» for KrF å ha en arbeidsordning der partiet følger godt med i de øvrige departementene.

— Jeg som venstremann «skygger» alle, i den posisjonen jeg nå sitter! Det er i prinsippet det samme jeg opplevde i Stortinget i forrige periode. Der måtte de seks venstrefolkene «skygge» flere komiteer utover den de selv var medlem av, sier han.