Flertallet mener streik i et selskap er en ekstraordinær hendelse som ikke utløser den såkalte EU-kompensasjonen. Dette er et pengebeløp på mellom 2.000 og 5.000 kroner som passasjerene har krav på ved flykanselleringer som skyldes forhold som selskapet selv har herredømme over.

– Streik i et selskap gir ikke grunnlag for slik erstatning, mener flertallet i nemnda. Forbrukerrådet, som er i mindretall i nemnda, er uenig i denne avgjørelsen.

– Vi mener dette er forhold som ligger innenfor det selskapene selv kan kontrollere, og at passasjerene har krav på erstatning, sier rådgiver Elise M. Korsvik i Forbrukerrådet.

Poppe, Cornelius