– Kostnadene ved vannskader vil i år beløpe seg til rundt 2,5 milliarder kroner, sier Lars-Erik Fiskum ved vannskadekontoret hos SINTEF Byggforsk.

1,6 milliarder kroner av dette er skader som ikke dekkes av forsikringen. De fleste av disse skadene kunne vært unngått med litt omtanke.

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges. Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut i bygningen og gir vannskader. Vannskadekontoret kommer med konkrete råd for å unngå frostskader. For det første bør alle utendørs kraner stenges, og vannet bør tappes ut av ledninger som kan fryse. Dessuten er det viktig å unngå kald trekk rundt vannrørene. Husk å lukke kjellervinduer og ventiler hvis du har rør i kjelleren. Hvis du reiser bort, bør du la naboen se etter huset mens du er borte. Temperaturen i oppholdsrommene må ikke senkes lavere enn til rundt 10 grader.