Søndag kveld var det tett kø på de fleste innfartsveiene til Oslo, ifølge Statens vegvesen. Det var til dels stor kø på E 6 ved Hønefoss, der påskeferierende fra Gol og Hallingdal var på vei i retning Oslo.

På E 6 mellom Hamar og Minnesund var det tett trafikk, men bare små køer.

På E 16 mellom Hønefoss og Sollihøgda var det flere kilometer saktegående kø søndag kveld.

På de fleste andre veistrekningene ble det meldt om tett trafikk, men små forsinkelser.

(NTB)