I fjor brant 137 hytter i Norge. Det er det høyeste tallet siden 1993. I løpet av de siste fire årene har minst tolv personer mistet livet i hyttebranner. Samtidig fortsetter hyttebyggingen, men hytteeiere kan ikke ta for gitt at de får hjelp fra det lokale brannvesenet hvis det begynner å brenne, skriver Dagsavisen.

– Vi opplever at kommuner som er flinke til å bygge ut hyttefelt, ikke er like opptatt av å bygge opp en god nok brannberedskap i forbindelse med høytidene når hyttene tas i bruk, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i DSB.

Mange hytter ligger dessuten så langt unna brannvesenet at mannskapene ikke rekker fram før det er for sent.

Konsekvensen er at hytteeiere i større grad enn boligeiere må være innstilt på å slukke eventuelle branner selv. Men det som skjer i stedet, er at hytteeiere bidrar til branner.

– Både jul og påske er det mange branntilløp i hytter. Branner oppstår når folk fyrer opp i ildsteder, lager mat, tenner levende lys og drikker alkohol, noe som sløver aktsomheten, sier Kalheim.

Dessuten er mange hytter brannfeller fordi eierne selv ordner det elektriske anlegget. Samtidig slurves det med feiing av piper, mener han