Tall fra NPEs halvårsrapport viser at 1.500 pasienter og pårørende har klaget på sykehusbehandling i årets første halvdel. Det er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt er det utbetalt 234 millioner kroner i erstatning. Det er 10 prosent mer enn i samme periode i fjor.

Pasienter og pårørende klager mest på ortopedi og kreftbehandling. Vanlige grunner til erstatning er svikt i behandlingen, infeksjoner og feil diagnose.

– Vi ser en jevn vekst i meldte skader til oss. Det er ikke overraskende og vi forventer en kontinuerlig vekst også i årene som kommer. Vår statistikk gjengir bare de tilfellene som meldes inn til oss med krav om erstatning. Vi vet det er store mørketall, sier direktør Erling B. Breivik i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) til Aftenposten.

Mørketallene skyldes blant annet at sykehusene ikke er flinke nok til å informere om feil.

– Det er det ene, men enda mer alvorlig er det at sykehusene også unnlater å informere pasienter og pårørende om hvilke rettigheter de har når det gjelder klager og eventuell erstatning, sier Breivik.

Han mener økningen neppe skyldes at det gjøres mer feil ved sykehusene, men at pasientene er bedre informert om sine rettigheter enn før.

Fra 2001 til første halvår i år har NPE behandlet 11.000 saker. 3.800 pasienter fikk medhold, noe som utgjør 35 prosent av saksmengden.