Hele 88,5 prosent av fjorårets 2235 klagesaker gjelder behandling på sykehus. I følge Norsk Pasientskadeerstatning er det bare 10 prosent av klagene som skriver seg fra kommunehelsetjenesten, skriver VG Nett.

Kirurgisk behandling utgjør de fleste klagesakene som får medhold. Feilbehandlingen skyldes feil diagnose eller for sen diagnose.

Fødselsskader står for fem prosent av klagene, men gir de største utebetalingene. Den største enkeltutbetalingen i denne gruppen kom i fjor opp i seks millioner kroner.