Mellom 300 og 400 pasienter dør som følge av infeksjonen.

Til tross for håndvaskkampanjer og målrettet arbeid for å få bukt med sykehusinfeksjonene har tallet på smittede vært stabilt de siste årene.

Bruken av såkalt håndsprit, som helsepersonell vasker hendene med, har gått opp fra 20.000 liter til 120.000 liter i året etter at daværende helseminister Dagfinn Høybråten satte i gang en storstilt håndvaskkampanje for noen år siden. Til tross for dette er antallet infeksjoner stabilt.

I tillegg er tallene som viser at 5,7 prosent av sykehuspasientene får infeksjoner bare toppen av isfjellet, ifølge landets fremste eksperter.

– Vi regner med at mellom 60.000 og 70.000 pasienter blir smittet i sykehus hvert år. Mellom 300 og 400 pasienter dør hvert år på grunn av dette, sier professor og sykehushygieniker Bjørg Marit Andersen ved Ullevål universitetssykehus til Aftenposten.

Hun mener rundt halvparten av alle infeksjonene kunne vært forebygget.

– Men forekomsten i Norge er omtrent den samme som i land det er naturlig å sammenligne oss med, sier hun.

Ifølge Andersen er det gjort beregninger som viser at sykehusinfeksjoner koster samfunnet minst én milliard i året.