Ansvaret for pasienter med flere lidelser pulveriseres når de blir sendt som en kasteball mellom flere sykehus som har ulike spesialiteter, mener fagfolk.

– Ingen ser pasienten som en helhet, sier gastrokirurg Elisabeth Hegstad ved Gjøvik sykehus til Dagens Medisin. Hun er svært bekymret over situasjonen.

– Funksjonsfordelingen er en risiko for pasienter fordi hver behandler kun har ansvaret for sin del av pasienten. Ansvaret for pasienten blir fragmentert og uoversiktlig, sier Hegstad.

Hun mener det er galskap å ha fire sykehus med ulike funksjoner rundt Mjøsa.

– Det er mishandling å behandle én pasient på så mange sykehus. Det blir ingen enhetlig behandling, spesielt er funksjonsfordelingen ille for eldre som feiler flere ting. Det er ubegripelig at befolkningen i Oppland og Hedmark finner seg i å bli behandlet på denne måten, sier hun til Dagens Medisin.

– Det største problemet med dagens helsetjeneste er at ansvaret for pasienten blir fragmentert, sier avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial— og helsedirektoratet. Han mener lokalsykehusene bør styrkes.