— Den moderne pasienten er blitt en kunde, og de vil ha kunderettigheter. Er de ikke fornøyd med tjenesten vil de ha retten til å bytte.

Fastlegeordningen innebærer en kontroll som ikke passer i det nye samfunnet, sier forsker Rannveig Dahle ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) til Dagsavisen. Sammen med May-Len Skilbrei har hun skrevet en rapport, basert på intervjuer og gruppesamtaler blant 32 pasienter, om hva pasienter med et stort legebehov mener om fastlegeordningen.

— Pasientene synes ikke dette var noen viktig reform som forbedret deres situasjon. De trekker litt på skuldrene av hele reformen.

(NTB)