OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no Thorbjørn Jagland har gjort Arbeiderpartiets mangeårige samferdselsminister en bjørnetjeneste ved å nekte innsyn i regjeringsnotatene om Gardermoen, mener både Johan J. Jakobsen (Sp) og Jan Petersen (H).— Jeg tror at Opseth ville hatt større glede av å bli kvitt skurkestempelet hvis Arbeiderpartiet hadde vist mer åpenhet, sier Jakobsen til Bergens Tidende.Han mener at menigmann med full rett nå kan spørre om Arbeiderpartiet har noe å skjule. Partiledere vil vite mer - Jeg vil ikke si at Opseth er skyldfri før jeg vet noe mer. Jeg stiller meg derfor undrende til at Smith-kommisjonen så bastant frikjenner den tidligere statsråden, sier Petersen på sin side.Heller ikke tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, Venstres Lars Sponheim og SVs Øystein Djupedal vil ta granskingskommisjonens rapport for god fisk etter at Jaglands nei ble kjent. - Blottstiller seg - Dette er meget uheldig, er Bondeviks ord.Sponheim ordlegger seg slik:- Det er en feilvurdering av Jagland når han til de grader blottstiller hvordan Arbeiderpartiet fortsatt driver hemmelighold. Akkurat det sier faktisk mer enn sakens realiteter, mener han og minner om at alle borgerlige regjeringer har vært villig til å vise kortene.- Jaglands avslag vitner om manglende respekt for kommisjonen. Han kan heller ikke ha tenkt seg om godt nok. Nå hefter det virkelig tvil om Stortinget har fått tilstrekkelig materiale til å sette sluttstrek i denne saken, sier Djupedal.Partitoppene minner om at Arbeiderpartiet hadde regjeringsmakten og samferdselsministrene i hele perioden fra 1986 til 1997, bortsett fra Syse-regjeringen 1989-90. Kjell Borgen var samferdselsminister 1986-88, William Engseth 1988-89, Kjell Opseth 1990-96 og Sissel Rønbeck 1996-97. De viktigste avgjørelser i flyplasstriden skjedde i løpet av disse årene. Har rett til å nekte Kjell Magne Bondevik gjør det klart overfor BT at Jagland formelt sett er i sin fulle rett når han nekter innsyn i regjeringsnotatene.- Jeg ble også spurt om å frigi sentrumsregjeringens notater, og hadde ingen innvendinger mot det. Det er en svakhet ved kommisjonens arbeid at Arbeiderpartiet har sagt nei, fortsetter Bondevik.Smith-kommisjonens rapport blir sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget som skal avgi innstilling senere i vår.Etter det BT får opplyst kan det da bli aktuelt å rette henvendelse til Thorbjørn Jagland om å utlevere de nødvendige notatene.Lars Sponheim sier i hvert fall rett ut at komiteen bør øve nytt press mot Arbeiderpartiet.