Skal de frede og kun kritisere justisminister Anders Anundsen eller felle ham og potensielt bidra til en regjeringskrise?

Samtidig som KrF og Venstre i løpet av de neste dagene skal ta stilling til dette, har det i det stille foregått forhandlinger om et annet tema som kan få betydning for konklusjonen om Anundsens skjebne, skriver Aftenposten.

Den siste tiden har de borgerlige partilederne og justisministeren diskutert hva som må til for at flere av de lengeværende asylbarna Regjeringen har sendt ut, skal kunne få sin sak revurdert slik sentrumspartiene ønsker.

Etter det Aftenposten får opplyst, er det nå opp til statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen å avgjøre om KrF og Venstre skal få viljen sin.

Har levert en oppskrift

Det politiske spørsmålet er satt på spissen etter at Justisdepartementet har gitt toppene en «oppskrift» på hvordan saker kan behandles på nytt — dersom det er ønsket.

Anundsen skal ifølge Aftenpostens kilder i regjeringspartiene ikke ha anbefalt å gjenoppta sakene, men departementet skal ha levert en praktisk gjennomgang av hvordan kravene som har kommet fra KrF og Venstre kan oppfylles. Ifølge Aftenpostens kilder på Stortinget er håpet i Justisdepartementet at en politisk løsning her vil kunne blidgjøre sentrum slik at Anundsen unngår mer enn en skrape fra kontroll— og konstitusjonskomiteen.

Hans Fredrik Grøvan, som sitter i komiteen for KrF, insisterer imidlertid på at dette er to ulike løp - og at det er partileder Hareide som holder i «den politiske løsningen».

— Vi holder det konstitusjonelle adskilt fra den politiske løsningen, men det er klart at vårt engasjement i saken har vært barna, ikke å gå på statsrådsjakt, sier Grøvan til Aftenposten.

Vil hente barn hjem

Han vil ikke spekulere på utfallet i KrF, men bekrefter at spørsmålet om tilliten til Anundsen, vil bli et sentralt tema på onsdagens gruppemøte.

— Det er ikke tvil om at det blir kritikk, men det er ikke klart at det går så langt som til mistillit, sier Grøvan.

I utgangspunktet skal både Venstre og KrF bestemme seg for hvor langt de går på interne gruppemøter onsdag. KrF og Venstre har både internt og offentlig gjort det klart at de ønsker at flere av sakene med lengeværende barn som i fjor ble sendt ut av landet skal behandles på nytt.

— Vi ønsker at alle de 80 lengeværende barna som ble sendt ut i 2014, skal få prøve sakene sine på nytt etter den nye forskriften, sa KrFs Grøvan til NRK 17. februar.

Både KrF-politikeren og andre insisterer på at prosessen i kontrollkomiteen og den såkalte «politiske løsningen» skal håndteres separat fra hverandre, men som en annen kilde sentralt i et av de borgerlige partiene sier til Aftenposten:

— Det handler om å gi og ta.

Protester fra Frp

Oppfattelsen blant sentrale politikere Aftenposten har snakket med i sentrumspartiene, er foreløpig at Erna Solberg ikke tror KrF og Venstre vil våge å gå inn for mistillit.

Det regnes heller ikke som det mest sannsynlige utfallet internt i sentrumspartiene.

Oppfatningen i Stortinget er at Solberg har vært mer villig til å la Anundsen få en ripe i lakken enn å begi seg ut i en potensielt langdryg omkamp for asylbarnfamilier.

En ny runde vil også bety sterke reaksjoner i regjeringspartiene. Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen var klokkeklar da kravet først kom fra KrF og Venstre.

— Det vil være som å kjøre en kniv i ryggen på oss. Vi har en justisminister som har stått skolerett for kontrollkomiteen. Hvis de nå skal tvinge ham til å ta asylbarna tilbake, så er det ensbetydende med å korsfeste hans politiske ståsted, sier stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen til BT.no.

Sentrum samkjører seg

Absolutt alt tyder på at de to sentrumspartiene kommer til å konkludere likt når det gjelder mistillit.

I begge sentrumspartiene er analysen i forkant at KrF sentralt - og ikke minst lokalt - har vært mer åpne for mistillit enn flertallet i Venstre.

— Det er naturlig med en viss kontakt med Venstre, siden vi har hatt et felles anliggende i saken. Men vi står fritt til å ta vår egen vurdering, sier Grøvan.

Hverken justisminister Anundsen, statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande eller KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det gjør heller ikke Venstres representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Abid Raja.

Frist neste uke

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avgir sin innstilling 24. mars. Innen den tid må alle konkludere.

KrF og Venstre skal begge behandle spørsmålet om mistillit på sitt gruppemøte onsdag denne uken, men det er ikke sikkert det blir trukket noen endelig konklusjon her.

Også Arbeiderpartiets gruppe skal drøfte hva de skal mene om Anundsens håndtering av asylbarnsaken på sitt møte onsdag.

Dagsavisen skriver tirsdag at Aps politikere i kontrollkomiteen kommer til å foreslå for resten av stortingsgruppen å støtte innstillingen fra SV-nestleder Bård Vegar Solhjell.

Han er saksordfører i asylbarnsaken i kontrollkomiteen, og har allerede nå konkludert med at det er grunnlag for mistillit mot justisministeren.