Einar Steensnæs ble gjenvalgt som 1. nestleder og Odd Anders With som 2. nestleder. Det var ingen motkandidater.