Partiene gir om enn i vekslende styrke, uttrykk for at kulturminister Ellen Horn må vektlegge andre kvalifikasjoner enn ren økonomisk ekspertise når en ny leder og et nytt styre skal utnevnes om en ukes tid.

Leder i Stortingets kulturkomité, May-Helen Molvær Grimstad (KrF), mener det nye styret må ha is i magen når det skal ansette ny NRK-sjef og ikke la seg presse av uroen rundt ansettelsen.

Tidligere kulturminister Anne Enger Lahnstein (Sp) er kritisk til at Ellen Horn skiftet ut Kåre Willoch til fordel for Reve som så trekker seg etter noen måneder.

Nestleder i kulturkomiteen Ågot Valle (SV) mener det nye styret må ha større mediekunnskap og ha evne til å takle mediefokus og offentlig debatt. Valle mener kommersiell tankegang i for stor grad har fått styre NRKs virksomhet.NTB