• Man må få utviklet faget pårørendeteori for helsepersonell, sier Arne Holte.

Mens psykiatriske pasienter tidligere bodde på institusjoner, bor de i dag ute i samfunnet, gjerne hjemme hos foreldre eller ektefeller. Arne Holte mener man i det psykiatriske helsevesenet ikke har tatt inn over seg at de pårørende sin stilling er endret etter den psykiske helsereformen i Norge.

Mens helsevesenet er eksperter på lidelsen, er familien gjerne eksperter på pasienten.