Kjell Magne Bondevik ble informert om katastrofens omfang av mediene da han skulle orientere om at sentrumsalternativet ble gravlagt.

Aps sentralstyre møttes i selvransakelsens tegn. Men møtet ble avbrutt og stats— og utenriksminister hastet til sine kontorer for å bli oppdatert om terrordåden.

Lamslåtte norske politikere lot tirsdag ettermiddag valgresultat være valgresultat. Kjell Magne Bondevik (KrF) kunne ikke annet enn å konstatere at spørsmålet om regjeringssamarbeid ble svært lite i lys av hendelsene i USA.

Men før terrorangrepene rammet USA var tirsdagen preget av et valgresultat som snur opp ned på det politiske Norge.

Uklar situasjon

På formiddagen samlet politikere fra alle partier tradisjonen tro sine medarbeidere rundt seg. Den ene marsipankaken etter den andre gikk med i et takksigelsens kaffeslabberas. Sentrumspartiene møttes for på egenhånd å avskrive sitt eget alternativ. Med Venstre under sperregrensen, var det ikke lenger liv laga for sentrumsblokken. Situasjonen på Stortinget er så langt uklar. Det som blir fremhevet er at en rekke "gamle" allianser ikke overlevde valget:

  • Ap og Høyre har ikke lenger flertall. Det fører til at spørsmålet om norsk medlemskap i EU ikke kan bli reist i neste fireårsperiode. Gasskraftkameratene i H og Ap må derfor ha støtte fra eksempelvis Frp.
  • De to siste årene har sentrumspartiene og Ap inngått forlik om statsbudsjettet. Men det vil ikke være mulig med det nye Stortinget. Forliksgjengen må utvides med ett parti.
  • Ap og Frp har ikke lenger flertall. Det vil umuliggjøre flere tilfeller av den såkalte HedOpp-alliansen. Øystein Hedstrøm (Frp) og Kjell Opseth (Ap) fikk "æren" for at IT Fornebu ble vedtatt. Ap og Frp kan heller ikke stoppe økt arbeidsinnvandring til Norge.

Venstre i tenkeboksen

Men hvordan en fremtidig regjering blir seende ut er uvisst.

Venstreleder Lars Sponheim er omsvermet. Høyre vil ha ham i regjering og KrF er trolig avhengig av å få med seg Venstre hvis Kjell Magne Bondevik skal kunne bli statsminister i en regjering dominert av Høyre.

Men Sponheim har behov for å tenke seg om. For Venstre er det et spørsmål om hva partiet er best tjent med.

Samtaler før helgen

KrF skal ha flere avgjørende møter i morgen. For Kjell Magne Bondevik er ikke valget lett. Et regjeringssamarbeid med Høyre kan raskt bli en belastning. Høyre er nesten dobbelt så stort og sterkt som KrF, og en regjering med Høyre må åpenbart ha støtte fra Carl I. Hagen og Frp. Spørsmålet er om KrF og et sterkt svekket Venstre kan stå i mot presset fra høyre flanke når hverdagen kommer og de politiske sakene skal behandles.

Det er ventet at samtaler mellom aktuelle regjeringspartnere kan komme i gang allerede før helgen.

PARALYSERT: Bilder som dette gjorde det vanskelig å konsentrere seg om norsk politikk dagen etter valget.