— Da-da-da! sier ett år gamle Sofie, og viser stolt frem plastsauen sin.

— Pappa? Sa du det? Du må vise at det har båret litt frukter at jeg har vært hjemme med deg nå, sier Robert Gjedrem (30) oppfordrende til datteren sin på fanget.

Til vanlig er Gjedrem kjøkkenmontør, og selvstendig næringsdrivende. De siste fem ukene har han byttet ut skrutrekker og boremaskin med grøtskje og plastsau. I enda en uke skal han være hjemme på pappapermisjon, men så er det slutt.

— Jeg valgte seks ukers permisjon, fordi det er det du må ha. Skulle jeg vært lengre hjemme, hadde jeg gått på veggen. Jeg for rastløs, rett og slett, sier familiefaren.

**_Les også:

Ikke alle har rett til fedrekvoten_**

Kvinner med nettverk

I tillegg til Sofie har han og samboeren Jannicke Manum (28) sønnen Robin (6). Om ikke lenge får familien på fire nok et medlem. Pappa Gjedrem sier han vil ta ut seks ukers permisjon også når nestemann er født.

— Kvinner har gjerne mange kjente, som også er ute i permisjon. De får et større nettverk enn menn. Første gangen jeg var ute i pappapermisjon, hadde jeg ingen andre å være med. Du går litt rundt som en zombie; legger ungen, skifter bleie og mater, forklarer Gjedrem.

Så langt i år har 19.000 norske fedre valgt å gå ut i pappapermisjon. 45,5 prosent av disse bruker kun fedrekvoten på seks uker. Siden 1999 har det har vært en økning i antall fedre som velger å ta ut mer enn seks uker i permisjon, men det er likevel ikke mer enn 13 prosent av norske fedre som valgte dette første halvdel av 2008.

Vil ha lengre kvote

Hadde det vært opp til sosiolog og mannsforsker Knut Oftung, skulle Gjedrem og de andre fedrene ha vært hjemme på permisjon i tre måneder.

— Problemet er at det virker som om de seks obligatoriske ukene er blitt til en norm. Det var jo ikke slik det var ment, da fedrekvoten ble innført. Meningen var at den skulle være en slags minstegaranti, slik at fedrene kom i gang, og så skulle mor og far dele mer og mer seg imellom. Når bare 11 prosent av fedre i permisjon tar ut åtte uker eller mer, viser det at ideen om større likedeling ikke har slått til, mener Oftung.

Selv har han vært ute i pappapermisjon to ganger, begge gangene mellom fem og seks måneder.

— Det var fordi jeg hadde lyst til å være sammen med barna, og det var deilig å få et avbrekk fra jobb, sier Oftung.

Nødvendig drahjelp

I dag kan foreldre i Norge ta ut til sammen 44 uker foreldrepermisjon med 100 prosent lønn. 29 av disse ukene kan mor og far fritt fordele seg imellom. Er det da nødvendig med politisk tvang for at flere fedre velger lengre permisjon?

— De har absolutt muligheten til lengre permisjon i dag, men jeg mener vi må gi fedrene drahjelp. Tradisjonelt er det mange mannsarbeidsplasser, som ser surt på fedre som tar mer permisjon enn de må. Slik er det ikke for mor. I tillegg har mange mødre sterke interesser i å være hjemme, og de kan derfor bli litt harde i forhandlingene med fedrene, sier Oftung.

Derfor er han tilhenger av forslaget om en tredeling av foreldrepermisjonen, der mor og far får like mange faste uker, og kan dele den siste tredjedelen seg imellom, som de vil.

— Dette vil kunne bli en vellykket ordning med relativt små ekstra ressurser. Mange kvinner jobber deltid, mens menn jobber overtid. Få menn tør eller kan trappe ned til 80 prosents stillinger, siden det kan gi et signal på at de ikke satser 110 prosent i jobben. Så lenge arbeidsmarkedet er så skjevt, må virkemidler som fedrekvote brukes, mener Oftung.

Press fra arbeidsgiver

Som selvstendig næringsdrivende, slapp Robert Gjedrem å oppleve press fra arbeidsgiver om å ta ut minst mulig i permisjon. Han kjenner derimot til andre menn som synes det er vanskelig å ta ut mer permisjon enn den faste fedrekvoten.

— En bekjent av meg slet med arbeidsgiveren. Han fikk ikke ta ut ferie når han ville, fordi han hadde vært ute i permisjon. Han vurderte derfor å slutte i jobben. Slik sett er jeg heldig, sier Gjedrem.

Han har fått med seg Sofies første skritt. Selv om det blir kjedelig å være hjemmeværende i lengden, ser han viktigheten med å få bedre kontakt med ungene.

— Det er jo litt slitsomt, men det er kjekt og. I stedet for å stå opp og dra på jobb, står jeg opp og leker. Så unngår jeg samtidig at hun blir en mammadalt, sier Gjedrem spøkefullt, med en energisk Sofie trygt i armene.

Hva synes du, kortere eller lengre kvote? Si din mening her!

GJØR SOM FLERTALLET: Robert Gjedrem har vært hjemme med Sofie (1) i fem uker, og har en uke igjen av pappapermisjonen. Han er en av mange fedre som ikke velger å ta ut mer i permisjon, enn de seks ukene foreldrekvoten gir ham.
Lars Idar Waage