Likestillingsdirektør Ingunn Yssen foreslo i VG torsdag at fedre burde få rett til tre måneders fødselspermisjon. I dag har menn bare krav på en måneds permisjon dersom moren allerede er i jobb før barnet blir født, eller dersom hun går ut i jobb innen ett år etter fødselen.

— Vi er enige i retningen i likestillingsdirektørens forslag, men opptrappingen må skje gradvis, sier statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Odd Anders With til NTB.

Satser på barnehager

— Vi har som uttalt mål i Sem-erklæringen å øke fødselspermisjonen for fedre. Dette er en sak som det vil være naturlig å ta opp i forbindelse med regjeringens familiemelding til høsten. Men foreløpig har vi bestemt oss for hovedsakelig å satse på barnehageområdet, sier With til NTB.

Han mener derfor at en økning av pappapermisjonen først vil bli aktuelt mot slutten av denne stortingsperioden.

— I tillegg til økt pappapermisjon går vi også inn for såkalt selvstendig opptjeningsrett. Det betyr at far skal få lønn i permisjonstiden utfra sine egne lønnsforhold, og ikke som i dag hvor det er morens lønnsforhold som bestemmer inntekten i permisjonsperioden også for far, forklarer With.

Håper på flertall

Statssekretæren vil ikke si noe konkret om hvor mye farens fødselspermisjon bør øke med, men han tror ikke KrFs eget forslag fra valgkampen om ti uker er realistisk i nær framtid.

— Jeg tror vi kan få flertall for en gradvis økning av fødselspermisjon for fedre i Stortinget dersom vi finner økonomisk dekning for det, sier With til NTB

(NTB)