Barna ble holdt borte fra sin mor i Oslo i fire og et halvt år, ifølge dommen. De var skjult i Storbritannia, Somalia, Dubai og Tanzania.

Tingrettsdommer Reidun Eik skriver i dommen at retten ser svært alvorlig på at faren holdt barna borte fra moren over et så stort tidsrom, og at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt i slike saker. I formildende retning trekker hun fram at 37-åringen har vært samarbeidsvillig etter arrestasjonen i mai, skriver Dagbladet.

37-åringen hadde i 2003 den daglige omsorgen for den eldste datteren, som da var fem år gammel, slik at moren skulle få mer ro til å konsentrere seg om studier. Moren ga etter hvert tillatelse til at faren tok med seg datteren til Storbritannia høsten 2003.

Senere samme høst ga hun klarsignal til at den yngste datteren, som da var tre år gammel, skulle få følge etter. Ved juletider i 2003 tok faren med seg døtrene til Somalia. Noen måneder senere gikk reisen videre til Dubai der han fikk arbeid. Men barna fikk ikke oppholdstillatelse, og han tok dem med seg til Tanzania. Der begynte de først i barnehage og senere på skole, mens faren giftet seg i Tanzania og fikk et barn i fjor.

Han ble anmeldt av barnas mor, og etterlyst internasjonalt. I mai i år kom han alene tilbake til Norge og ble arrestert. Ifølge dommen samarbeidet han etter varetektsfengslingen med politiet, og sørget for at døtrene ble levert til Norges ambassade i Tanzania. Moren dro dit og hentet hjem barna.