Det er en sjenerøs ung politiker som er på full fart oppover i Kristelig Folkeparti. Etter alt å dømme blir 30-åringen valgt til ny nestleder i partiet på landsmøtet i helgen. Skikker han seg bra og innfrir forventningene fremover, står han sterkt som kandidat til å avløse Valgerd Svarstad Haugland som partileder ved neste korsvei — om to år.

Hareide er riktignok ingen kjendis. Som statssekretær i Finansdepartementet holder han en lav profil. Men internt i KrF har han gjort seg sterkt gjeldende i flere år. Siden våren 2001 har han vært medlem av partiets sentralstyre, og i Hordaland er han et «godt navn» fra de årene han studerte på NHH og var aktiv i partiarbeidet her i fylket.

- Miljøpartiet Høyre

Det er av flere grunner nærliggende å plassere ham på høyrefløyen i KrF, selv om Hareide jubler over at partiet er blitt mer radikalt i miljøpolitikken enn han forutså for få år siden.

— Det store skillet kom i 2000, da sentrumsregjeringen gikk av på gasskraftsaken. Derfor var jeg spent på hva som ville skje da vi halvannet år etterpå dannet regjering sammen med Høyre. Men Sem-erklæringen var god, og gjorde min skepsis til skamme, sier Hareide til Bergens Tidende og begynner å rose Børge Brende opp i skyene:

— Med Brende som statsråd har Høyre gått i en betydelig miljøvennlig retning. Partiet trives godt med den miljøpolitikken han er eksponent for.

— Er du sikker på at din sjef, Per-Kristian Foss, vil underskrive det du her sier?

— Ja, absolutt, for jeg vet at finansministeren er stolt av den miljøpolitikken Brende står for, sier Hareide.

Også EU-tilhenger

Før han tar et nytt steg på den politiske karrierestigen, må han beseire sin motkandidat Dagrun Eriksen fra Vest-Agder som også sikter seg inn på å bli nestleder.

Mens Eriksen er EU-motstander, er Hareide en overbevist tilhenger av norsk medlemskap. Han legger vekt på at den omfattende EU-utvidelsen mot øst har omformet EU fra å være en rikmannsklubb til å omfavne også ganske fattige land i Europa. Hareides EU-standpunkt er ideologisk begrunnet, understreker han.

— Jeg er ganske sikker på at vi i neste stortingsperiode vil få en ny folkeavstemning om norsk medlemskap, sier han.

Lovpriser Norman

Hareide brenner etter å lovprise Victor D. Norman for arbeidet med å flytte statlige tilsyn ut av Oslo. Selv har bømlogutten vært med i statssekretærutvalget som har forberedt dette.

— Norman har gjort en formidabel innsats, for uten ham hadde denne saken aldri kommet på bordet! Skal jeg gi honnør til noen utenfor mitt parti, så må det virkelig være til ham. Den kritikken og retorikken som er ventilert gjennom hovedstadspressen har mildest talt vært veldig usaklig.

— Internt i KrF, derimot, er det mye misnøye med regjeringssamarbeidet?

— Ja, hvis man benekter det, så har man ikke fulgt skikkelig med. Det er blitt en del misnøye på grunn av de stramme budsjettene. Men renten og kronekursen er på vei nedover, og jeg kan ikke skjønne annet enn at folk nå forstår at stramheten var nødvendig. Det er en stor utfordring for oss i ledende posisjoner å synliggjøre resultatene av regjeringssamarbeidet bedre. Vi i KrF har sannelig mye å glede oss over, sier Hareide og ramser opp saker som perler på snor.