Flere småbarnsforeldre har meldt fra om at det er vanskelig å vite forskjell på Babyline-produktene fra Norsk Medikal og Babyline-produktene fra Medical Pharma.

Norsk Medikals produkter er merket med Svanen, som betyr at innholdsstoffene er vurdert av Miljømerking. Forbrukerombudet mener Medical Pharma, ved å tilby et produkt som minner sterkt om et annet i navn og emballasje, villeder forbrukerne til å kjøpe et produkt de ikke har ment å kjøpe.

Forbrukerombudet ber derfor leverandøren om å endre produktene sine slik at de ikke lenger kan forveksles med de svanemerkede produktene.

– Vi antar at dette kan gjøres enten ved at dere endrer navnet eller utseendet på produktets emballasje, skriver Forbrukerombudet.

Ombudet ber også om at leverandøren avstår fra å bruke ord som «miljøvennlig» eller lignende i markedsføringen uten nærmere forklaring.