Mens norske myndigheter har innført full egenbetaling og skyhøy pris på assistert befruktning, slipper barnløse unna med en brøkdel av prisen i nabolandene Danmark og Sverige. Privatklinikker i Danmark tilbyr tre IVF-behandinger (in vitro fertilisering) for knappe 40.000 kroner. I Norge risikerer barnløse par å måtte ut med 100.000 kroner.

Gyllen sjanse

— Danske privatklinikker ser på dette som en gyllen sjanse til å overta deler av det norske markedet, sier laboratoriesjef Arne Sunde ved Seksjon for barnløshet, Regionsykehuset i Trondheim (RiT).

Om lag 3500 barnløse par blir hvert år kunstig befruktet i Norge. Bergens Tidende får ved flere kvinneklinikker i landet opplyst at stadig flere par nå velger å dra til utlandet, som en konsekvens av full egenbetaling.

Pillehandel på svartebørs

Sunde opplyser at et økende antall nordmenn reiser til Sverige for å slippe å betale moms på medisiner til bruk ved prøverør.

— Dette blir mer og mer utbredt. Pasientene oppfører seg som om de skulle til Svinesund på fleskehandel. De drar der de føler de får mest igjen for pengene, sier Sunde.

Sidsel W. Storaas i Foreningen for Ufrivillig Barnløse (FUB) raser mot politikerne, og mener den høye egenandel har slått uheldig ut.

— Vedtaket rammer veldig urettferdig. Vi opplever at folk setter seg i gjeld for å få barn. I tillegg har vi sett flere eksempler på at hormonpreparater blir solgt på svartebørs via Internett. Det kan være direkte helseskadelig å bruke slike medikamenter uten tilsyn av lege, sier Storaas.

Stor pågang

En av de ledende klinikker for behandling av barnløshet i Danmark, Ciconia, har opplevd en kraftig økning i antall nordmenn som ønsker assistert befruktning.

— I fjor behandlet vi ca. 500 norske par. Vi har hatt stor pågang i januar, og tendensen er at flere nordmenn nå velger å komme til Danmark, sier sjeflege Karsten Petersen ved Ciconia i Aarhus til Bergens Tidende.

Ved seksjon for IVF (in vitro fertilisering) ved Haukeland sykehus ble det i fjor behandlet 340 par. 40 prosent av disse ble positivt gravide.

— Vi har like gode resultater å vise til som i Danmark, sier avdelingsoverlege ved IVF, Anne Tandberg. Hun mener årsaken til den store utfarten til utlandet skyldes null ventetid og langt rimeligere løsninger enn i Norge.