I et intervju med Dagbladet.no sier Rashid at den norske regjering ikke kan ha satt seg inn i den rådende sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Han mener NATO er i en desperat situasjon i den sørlige del av landet og at behovet for flere soldater er akutt.

Ifølge Rashid vil det signalet Norge nå sender være svært ødeleggende både for NATO og det afghanske folk.

Rashids bok om Taliban skal ha vært USAs viktigste analyseverktøy før amerikanske styrker angrep Taliban etter 11. september. I tillegg til å være ekspert på militant islam er Rashid korrespondent for flere anerkjente aviser som alle har gitt sin støtte til USAs politikk i Afghanistan.