Bakgrunnen for boikotten er en episode i den pakistanske ambassaden i Oslo fredag ettermiddag. Politiets operasjonssentral ble da anmodet av ambassadens ledelse om å komme inn på området for å fjerne uønskede personer.

Norsk politi har ikke adgang til noe ambassadeområde i Oslo, med mindre ledelsen i ambassaden ber om det. Ifølge Wien-konvensjonen er alle utenlandske ambassader et ukrenkelig område for det nasjonale politi.

Da politiet ankom ble saken avklart på stedet og det ble ikke foretatt noen pågripelse. Andre opplysninger vil ikke politiet komme med.

En annen versjon

I Dagbladet søndag og i Dagsrevyen søndag kveld gir imidlertid styremedlem i World Islamic Mission, Amjad Munir, en framstilling av hva som skjedde i ambassaden. Framstillingen avviker en del fra den offisielle versjonen.

Han sier han regelrett ble overfalt av førstesekretæren i ambassaden og deretter banket opp mens han ble holdt fast av to andre ansatte.

Ifølge NRK er det full splittelse i det pakistanske miljøet i Norge dagen før presidenten kommer på besøk.

Styreleder Gulam Abbas i World Islamic Mission sier et helt trossamfunn er rammet av ambassadens oppførsel. NRK har forgjeves forsøkt å få kommentarer fra den pakistanske ambassaden.

Wien-konvensjonen

Forholdet mellom norske myndigheter og de utenlandske ambassadene i Oslo er regulert av Wien-konvensjonen fra 1961. Den fastslår at ambassadeområdet er ukrenkelig og at norsk politi og norske myndigheter for øvrig bare kan behandle saker på ambassadens område etter anmodning fra ambassaden selv.

Dersom det skjer noe kriminelt på et ambassadeområde er det rettsvesenet i det land ambassaden representerer som eventuelt skal ta seg av saken.

Det håndgemenget som etter skadene å dømme har funnet sted i den pakistanske ambassaden er det derfor bare pakistanske myndigheter som kan etterforske og eventuelt rettsforfølge.