Rapporten som NRK har fått tilgang til, forteller om et angrep på en politipost utenfor et rettslokale i Iraks hovedstad Bagdad 2. august 2004. To kvinnelige irakiske politibetjenter ble skutt, og én av dem døde.

Blant de fire som ble pågrepet etter angrepet, var en mann med norsk pass. Han skal være navngitt i dokumentene som NRK sitter med.

De militære som har laget rapporten, mener at de fire ble betalt for å utføre angrepet. Når det gjelder mannen med norsk pass, skal han ha vært i sju land i løpet av de to månedene før han ble pågrepet i Irak. Det ansees å være en for stor reisevirksomhet til at vedkommende kan ha finansiert dette selv, og dermed antas det at vedkommende er blitt betalt.

Verken Utenriksdepartementet (UD), Forsvarets etterretningstjeneste eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har bidratt til å kaste lys over saken. UD og Forsvarets etterretningstjeneste uttaler at de verken kan bekrefte eller avkrefte opplysningene i rapporten, mens PST sier at saken faller utenfor deres ansvarsområde.