I fjor ble det importert 40,8 tonn kaffe til Norge, det vil i snitt si rundt 8,8 kg kaffe per person. Det tilsier at alle nordmenn over 15 år i snitt drakk rundt fire kopper kaffe daglig, melder Statistisk sentralbyrå.

Importen var i fjor høyere enn de foregående år på 2000-tallet, men lavere enn i 1999 da gjennomsnittet var 9,8 kg per person.

Forbruksundersøkelsene de siste årene viser at forbruket av kaffe i norske hjem ligger stabilt på 5,3-5,4 kg per person.

På 2000-tallet har norske husholdninger brukt mellom 650 og 690 kroner året av sitt budsjett på kaffe. Det tilsvarer 0,2 prosent av husholdningens totale budsjett. Totalt ble det importert brent koffeinholdig kaffe til Norge for omkring 716 millioner kroner i 2005. Størsteparten kommer fra Brasil.

Scanpix