I et ferskt brev fra Cubas ambassade beskrives Sanner, ifølge Aftenposten, som en «konservativ bananpolitiker som underkaster seg instruksjoner fra USA. Han har nær kontakt med terrorister i Miami og med sjefen over alle sjefer i Miamis mafia, Mel Martinez».

Jan Tore Sanner har engasjert seg i Den internasjonale komiteen for demokrati på Cuba, og traff Martinez, som er republikansk senator fra Florida, under et besøk i Washington i april.

To ganger før er ambassadør Rogerio Santana blitt innkalt til UD på grunn av sine karakteristikker av Sanner, som han senest i mars omtalte som et «insekt».

– Denne typen språkbruk er helt uakseptabel. Disse uttalelsene er stikk i strid med skikk og bruk, sier underdirektør Ragnhild Imerslund i UD.

Sanner selv advarer UD mot å bare «koseprate» med Cubas ambassadør.

– Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) må selv ta saken og gi ambassadøren en overtydelig beskjed, sier Jan Tore Sanner.