• Arbeiderpartiet må være på parti med arbeidstakerne, mener Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Partiet må være i dialog med alle arbeidstakerorganisasjonene. Men det er naturlig at LO må stå i en særstilling også i fremtiden

— Er det naturlig at LO-lederen er medlem i sentralstyret?

— Med Gerd-Liv Valla som leder er det ikke noe problem. Men jeg er usikker på om det er riktig at LO-lederen skal ha reservert plass også i fremtiden.

I helgen vil Arbeiderpartiet i Bergen sin førstedame etter all sannsynlighet bli valgt inn i sentralstyret. Før landsmøtet er hun også formelt nestlederkandidat.

Sentralstyret viktigst

Men etter de siste ukenes lekkasjer fra valgkomiteen sier Strøm-Erichsen at hun tror det er lite sannsynlig at hun kommer til få plass i partiets øverste ledelse.

— For meg er det viktigst å bli innvalgt i sentralstyret, understreker hun.

— Sentralstyrevervet gir meg en ny politisk arena. Jeg tror det blir både nyttig og utfordrende, ikke minst i jobben som byrådsleder, sier hun.

— Skal vi lokalpolitikere ha reell mulighet til å påvirke beslutningene som blir fattet på Stortinget, må vi vise oss der. Som eksempel kan jeg nevne at onsdag fikk delegasjonen fra Bergen bare ti minutter til å gi sine synspunkter til samferdselskomiteen på bergensprogrammet. Det holder ikke. Jeg ser frem til å få bedre tid til uformelle samtaler med stortingsrepresentanter og partikolleger.

Vil unngå møtekollisjon

— Men jeg håper ikke at sentralstyremøtene for ofte kommer til å kollidere med bystyremøtene. Mandag er jo fast møtedag begge steder.

— Hva kan du tilføre sentralstyret utenom ekspertisen på kommunalpolitikk?

— Er ikke det en oppgave som er mer enn stor nok, spør byrådslederen.

— Uten at kommunene og distriktene får de nødvendige midler og ressurser, er det umulig å gjennomføre partiets velferdspolitikk. I Oslo blir også Bergen sett på som en del av distriktet. For min del vil jeg prøve å påvirke ledelsen i Ap så langt jeg kan til å gi distriktene levelige rammebetingelser. Skal velferdsstaten opprettholdes, er en sterk offentlig sektor langt viktigere enn skattelettelser, mener Strøm-Erichsen.

— Blir du et korrektiv til Oslo-dominansen i sentralstyret?

— Hensikten må være å komme i dialog og påvirke , ikke å korrigere.

— Så lenge Norge ikke er medlem av EU, er EØS-avtalen det beste alternativet vi har, hevder hun, men er usikker på når tidspunktet igjen er det rette for å åpne for ny norsk EU-debatt.

— Mon tro om det ikke er klokest å ta det med ro. Jeg tror at mange EU-motstanderes holdning til EU vil endre seg når de nye søkerlandene blir medlemmer, sier hun.