Et møte i Studentersamfunnet har tradisjon for høy temperatur. Det ble ikke mer enn lunkent i et fullsatt lokale i Det akademiske kvarter i går.

«En medarbeidersamtale med sjefen sjøl», hadde arrangørene valgte å kalle møtet, og det ble akkurat det, en kosestund med ministeren.

— Jeg håper at dere skal være budsjettvinnere i mange, mange år fremover, var det mest konkrete kunnskapsministeren serverte, sammen med:

— Vi skal satse kraftig på hele spekteret fra barnehage til forskning.

Høytlesning

Djupedal smilte pent og leste høyt fra Soria Moria-erklæringen, eller «det vidunderlig vakre dokumentet» som Djupedal selv formulerte det.

Kunnskapsministeren viet en del tid til kvalitetsreformen. Den trolig største omleggingen av høyere utdanning i Norge er gjennomført. Nå er reformen under evaluering. De kritiske røstene er mange, noen ytterst få av dem ytret seg på møtet.

— Kvalitetsreformen var helt nødvendig. Den er en realitet og kan ikke reverseres, kommenterte kunnskapsministeren i samtale med BT.

— Men den kan forbedres og feil kan rettes opp.

Sammenliknet med Clemet

På spørsmål om ikke Kvalitetsreformen er underfinansiert, slik nesten ni av ti universitetsansatte mener, var rådet fra Djupedal at universitetene må «gå kritisk gjennom ressursbruken» og «stille krav til studentene».

Så ble da også Djupedal sammenliknet med sin forgjenger og politiske motstander, Kristin Clemet, av en av spørsmålsstillerne. Den sammenlikningen hadde kunnskapsministeren vanskelig for å si seg enig i.

Så klappet alle høflig og ministeren vandret ut i det bergenske høstmørket, uten riper i lakken og uten å ha avgitt løfter som kan brytes.