TOR LEIF PEDERSENtor.pedersen@bt.no HjeltefjordenPolitibåten til Hordaland politidistrikt, "Skarv", kommer sigende for sakte fart. Politiførstebetjent Terje Haugland styrer den mellom holmer og skjær i Hjeltefjorden.Om bord i "Skarv" bruker biolog Stein Byrkjeland kikkerten i ett sett. Han skuer utover sjøen eller inn mot holmer og skjær.Byrkjeland er ute i oppdrag i forbindelse med det store sjøfuglprosjektet i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Biologen skal telle ærfugl på østsiden av Fjell og Øygarden. Bergens Tidende er med på turen. Frisk seilas Tellingen starter like nord for Sotrabrua. I sakte fart passerer vi hytter og boliger i strandsonen. "Skarv" siger inn i bukter, viker og poller, mellom skjer og holmer. Der vi ikke er i ly for nordvestkulingen, går sjøen hvit. "Skarv" får vasket seg i de krappe, skumtoppede bølgene. Leteforholdene er med andre ord ikke optimale. Den svart-hvite ærsteggen og den brunspraglete hunnen — ea - er ikke alltid lett å oppdage i bølgene. Men der fuglene har gått opp på land eller i smult farvann, er de lette å oppdage på langt hold, selv uten bruk av kikkert. De liker ikke at vi blir for nærgående. Da tar de til vingene og flyr vekk. Fant 581 ærfugl Etter at vi har krysset og bakset oss nord til Ulvsundet bro og Jona-holmen tvers av Rong, er Byrkjeland fornøyd med dagens "fangst". Kursen settes sørover igjen.- Vi registrerte totalt 581 fugl på denne strekningen i dag. Av dette var 430 hanner og 151 hunner. Det er flere fugler enn i en tilsvarende telling i fjor. Men vi kan ikke konkludere med en reell bestandsøkning. Til det er den undersøkte kyststrekningen for kort. Vi får vente med konklusjoner til telling er utført i Sund og på Askøy og de områdene av Øygarden vi ikke rakk i dag, sier Byrkjeland. Overskudd på hanner De fleste ærfuglene er begynt hekkingen og noen er kommet i eggleggingsfasen. Bare noen få hunner har ennå ikke funnet sin stegg. At det er overskudd på stegger, er lett å se. Stadig vekk kommer vi forbi en flokk med mange hanner. I noen få tilfeller er det en hunn blant dem, i de fleste tilfeller er det ikke. Der ea er omgitt av flere hanner, er det kamp om eas gunst. Mer ærfugl enn antatt - Ærfuglene er den viktigste sjøfuglen i Hordaland. Tellingen i fjor ga grunnlag for å anslå at 8000-9000 ærfuglpar hekket i fylket vårt. Det er langt flere enn det man har basert seg på tidligere - nemlig 2000 til 3000 par. Tellingen i dag tyder på at bestanden er omtrent som den var i fjor. Hekkebestanden ser ut til å være bedre i Hordaland enn i de to fylkene nord og sør for oss, sier Byrkjeland. Ærfugljakt til høsten? Ærfuglene har vært fredet i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i mange år. I noen år har jakt på ærfugl vært tillatt i disse fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Mange regner med at det blir åpnet adgang for jakt på ærfugl i de tre nevnte vestlandsfylkene fra neste høst.- Tåler ærfuglbestanden i de tre vestlandsfylkene at den blir jaktet på?- Det er ikke min oppgave å mene noe om det. Min jobb er å finne ut hvor mange ærfugl det er i de tre fylkene. Ærfuglen har vært fredet i Hordaland siden 1951. Da var bestanden veldig lav. I dag er bestanden sannsynligvis større. Det er opp til andre å vurdere om man skal åpne for jakt, sier Byrkjeland.