Mens Lars Sponheim fungerer som statsminister, sitter statsråd Norman og reflekterer i avslappet feriepositur i fødebyen Risør.

Det er stille før stormen. Når han i løpet av høsten legger frem en rekke konkrete og djerve forslag for å modernisere det offentlige, må vi regne med at det blir sterke reaksjoner — både fra dem som blir direkte og personlig berørt, og dessuten fra store deler av det politiske miljø. Men ministeren er trygg i sin sak. Han lover å holde det han har sagt, også når det gjelder tidsplanen, forsikrer han Bergens Tidende.

Hotellene for tur

I konkurransesektoren har han allerede skapt stor ståhei. SAS og Microsoft er satt på plass, og nå snart står den statlige hotellavtalen for fall. Det at tre store hotellkjeder har tilnærmet monopol på overnatting for statsansatte, virker i praksis konkurransevridende i forhold til frittstående hoteller. Dette vil han ikke lenger slå seg til ro med. I løpet av høsten lover han å aksjonere.

— Har du bestemt deg for å knuse enhver monopolordning?

— Jeg har alltid vært motstander av monopoler, for jeg kan knapt peke på et eneste tilfelle der det har vært noen god løsning. Men det er jo ikke noe galt i at noen gjør en så god jobb at de i praksis skaffer seg et monopol på en vare eller tjeneste, så sant de ikke hviler på sine laurbær eller at kundene i det lange løp blir skadelidende.

Her til lands har vi ikke vært flinke nok til å gi de mindre bedriftene muligheter til å utfordre de store, for vi har hatt altfor stor respekt for dem som er store og dominerende, sier Victor D. Norman.

Et roteloft

I iveren etter å reformere går moderniseringsministeren heller ikke av veien for å endevende sitt eget departement. Det skjer ikke uten intern knirk og uro.

— Arbeids- og administrasjonsdepartementet har lenge vært regjeringens roteloft, der man har plassert det meste som ikke har passet inn andre steder. Dette skal vi nå få orden på, sier han.

Før året er omme har han på plass et moderniseringsprogram i fem deler som bl.a. munner ut i forslag om å flytte en rekke store og små statlige tilsyn ut fra Oslo. Dette er ledd i en storstilt delegeringsprosess. Det dreier seg totalt om 20-30 tilsyn som kan være interessante å flytte ut fra hovedstaden, forteller han.

Skal lede på ny måte

Om Konkurransetilsynet i så fall havner i Bergen, slik professorkollega ved NHH, Einar Hope, åpent har gått inn for?

Victor D. Norman svarer noe kryptisk mens han tenner snadden:

— Jeg har notert meg det han har uttalt. Hvis Konkurransetilsynet skal ut av Oslo, er Bergen det mest naturlige sted å ha det.

— Har du møtt uforutsette vansker i det store utflyttingsprosjektet, for eksempel i regjeringen?

— Nei, ikke i det hele tatt. Men først må vi ha rammeverket på plass. Kontrollvirksomhet og finansiering må avklares, og vi må ha ferdig et lederutviklingssystem som sikrer lokale offentlige ledere størst mulig frihet.

Dessuten må vi lære de som skal lede sentralt til å forandre holdninger. De skal kvitte seg med sentralistiske holdninger, og kort sagt begynne å lede på en ny måte. Sentrale embetsmenn i departementene skal etter nyttår gjennomgå et omfattende program der de skal lære å avgi makt.

Signaler ovenfra?

— Hva er filosofien bak dette?

— At de enkelte ledd nedover i det offentlige systemet selv skal ta større ansvar enn i dag. Den eneste måten å få en bedre offentlig sektor, er å delegere ansvar og makt nedover, lokalt. Vi ser her til lands en for sterk tendens til at ledere primært er opptatt av å finne ut hva lederne på toppen vil mene. Man venter for mye på signaler ovenfra før man selv handler. Det går ikke bra, sier han.

— Hva ønsker du å bli husket for som statsråd?

— At minst én bruker av offentlige tjenester har fått det bedre, og ingen verre, svarer Norman.

TREBÅTFRELST: Mye av ferien i Risør tilbringes om bord i tresjekten. Victor D. Norman er trebåtentusiast på sin hals, og er også med i juryen i trebåtfestivalen som begynner om få dager.
FOTO: JAN M. LILLEBØ