Mandag åpner Kirkemøtet på Lillehammer. Store og små kirketopper skal drøfte Kirkens syn på kondomer i kampen mot aids og hiv.

Og som vanlig når kirkefolk diskuterer sex-relaterte spørsmål: Det er ikke helt enkelt å bli enige.

Lytt til Bush!

— En kirke som deler ut kondomer oppfordrer til umoral, sier Finn Jarle Sæle.

Redaktøren i den kristne avisen «Norge i Dag» synes hele diskusjonen er dødfødt.

Aids er et kjempeproblem, ja. Og det er forferdelig at 22 millioner er døde. Likevel er det ifølge Sæle ikke Kirkens oppgave å oppfordre til bruk av kondom.

— Nei, det ville være sært. Kirken bør legge seg på samme linje som den amerikanske presidenten.

— Hva mener du?

— Bush mener aids skal bekjempes med tradisjonelle kristne verdier - trofasthet og seksuell avholdenhet. Jeg er enig. Tenk på signaleffekten hvis prester skulle be ugifte bruke kondom.

Sæle betegner det som kulturimperialisme om norske prester og biskoper overtaler andre kirkeledere til å akseptere kondomer.

— Dette er et tema Kirken skal holde seg unna. Skomaker bli ved din lest, sier jeg. Prester bør konsentrere seg om evangeliet. Kondomene kan andre ta seg av.

- Uetisk å la være

Når Kirkemøtet åpner mandag, vil de fleste talerne være langt mer liberale enn Sæle.

Kirkerådet, som legger frem saken, ønsker å gjøre kampen mot aids til et satsingsområde på alle nivåer i Kirken. Det vil være uetisk ikke å arbeide for at færre blir smittet.

«Kondomets primære funksjon er nå å redde liv, ikke hindre det. Kirker kan ikke lukke øynene for den aktuelle seksuelle praksis i samfunnet omkring seg», står det i saksdokumentene til Kirkemøtet.

Kirkerådet tar med dette til orde for et langt mer liberalt syn på bruk av kondomer enn den katolske kirke.

Rådet mener Den norske kirke også bør bruke sine internasjonale kontakter og nettverk for å påvirke kirker til å endre syn. Det betegnes som et problem at mange kirker avviser bruk av kondomer.

- Ikke Guds vilje

— I forhold til det internasjonale samfunn og aids-problematikken, vil jeg ikke uten videre dele den katolske kirkes syn og si kategorisk nei til kondomer, sier Karl Johan Halleråker, generalsekretær i Indremisjonsforbundet.

— Det primære må være å tale tydelig om at seksuelt samliv hører ekteskapet til.

Halleråker mener Kirken er utydelig på dette punktet.

— Den store utfordringen - ikke minst i ungdomsarbeidet - er å formidle det bibelske syn på seksuelt samliv, legger han til.

Lederen i Bjørgvin bispedømmeråd, Kari Sørheim, skal selv være med og behandle saken på Kirkemøtet.

— Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Vi er nødt til å anbefale de virkemidler som er nødvendige for å hindre at aids-epidemien sprer seg, og samtidig formidle det kristne synet på sex i forhold til troskap mot ektefellen, sier Sørheim.

Den katolske kirke har markert seg som en aktiv motstander av bruk av kondomer. Informasjonsleder Kristine Dingstad i Oslo katolske bispedømme sier at det er vanskelig å gå inn i en debatt om kondomer.

— Vår kirke mener at bruk av prevensjon ikke er etter Guds vilje. I debatten om hiv og aids fokuserer vi derfor på noe annet enn kondomer - grunnleggende og primære ting som kampen mot fattigdom og sosial urettferdighet, sier hun.

— Noen må også våge å snakke om behovet for en atferdsendring og de grunnleggende årsakene til at epidemien brer seg. Men i valget mellom å bli smittet, eller bruke kondom, sier det jo seg selv hva man bør gjøre. Men Den katolske kirke som sådan ser det ikke som sin oppgave å uttale seg om det, sier Dingstad.

Sæle igjen

— Hallo. Det er Finn Jarle Sæle igjen.

— Ja, hallo.

— Jeg er litt usikker på om jeg formulerte meg klart nok.

— Nei vel.

— Det jeg mener er altså: Kirkemøtet skal handle om Jesus, ikke kondomer.

HETT TEMA: Symbol på syndig sex, eller nødvendig redskap for å bekjempe spredningen av aids? I år 2003 er det fortsatt delte meninger om kondomet i Den norske kirke.

ILLUSTRASJON TOR SPONGA