De første reaksjonene på forslaget til omorganisering av Forsvaret viser at sentrumspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet ikke kan slutte seg til flere av de politiske grepene regjeringen foreslår.

— Det er uansvarlig å bygge ned verneplikten og nedtone de nasjonale forsvars— og beredskapsoppgavene slik regjeringen foreslår, heter det i en felles uttalelse fra de parlamentariske lederne i de tre sentrumspartiene.

De tre tidligere regjeringspartiene vil bidra til en omfattende reform for å få til effektivisering og en framtidsrettet omlegging av Forsvaret, blant annet ved å slanke staber og støttefunksjoner.

— Forslaget fra regjeringen har imidlertid alvorlige svakheter som kan svekke Forsvarets folkelige forankring, og på lengre sikt forsvarsviljen i folket, mener Kjell Magne Bondevik (KrF), Odd Roger Enoksen (Sp) og Lars Sponheim (V).

NTB