Resultatet før skatt ble likevel bedret med 17,2 prosent, fra 6,4 millioner i tilsvarende periode i første kvartal i fjor til 7,5 millioner i tilsvarende periode i år.

Nedgangen i driftsinntektene skyldes ifølge administrerende banksjef Anne Maria Langeland dårligere direkteavkastning på banken sin egenkapital i tillegg til økte fundingkostnader. Dette har det ikke vært mulig å få kompensert fullt ut i kundemarginen.

Brutto misligholdte engasjementer er på 16,7 millioner kroner. Det svarer til en halv prosent av de totale utlånene. Pr. 31. Mars er det misligholdte engasjementer på til sammen 26,1 mill. kroner, tilsvarende 0,9 prosent.

Bokførte tap beløper seg til beskjedne en millioner kroner. Det tilsvarer 5,8 prosent. I samme kvartal i fjor utgjorde tapene 5,5 prosent.

Banken økte utlånene med 4,6 prosent netto. Inkludert boligkreditt ble utlånsveksten 7,7 prosent. I kroner hadde banken totale utlån (inkl. boligkreditt) på 3.126 millioner.

Innskudd fra kunder økte med 6,6 prosent til vel to milliarder. Forvaltningskapitalen gikk fra 3.225 til 3.616 millioner, pluss 9,3 prosent.