Oslo tingrett lukket fredag morgen dørene da spørsmålet om forlengelse av varetektsfengsling skulle behandles for de fire som er siktet for å planlegge av terroranslag mot USAs og Israels ambassade i Oslo, og for å stå bak skytingen mot synagogen i Oslo.

Munnkurv

Aktor i saken, politiadvokat Thomas Blom i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) fremsatte dessuten krav om at samtlige av sakens dokumenter heretter skal klausuleres. Det betyr at forsvarerne kun får innsyn i dokumentene dersom de går med på å ikke si noe om innholdet til sine klienter.

— Vi avviser et slikt krav om klausulering. PST mener at bevisbyrden mot min klient (28) blir svekket dersom han får innsyn. Det kan jeg ikke se at det er grunnlag for. Min klient er grundig avhørt av PST i over 20 timer. Utskriftene fra avhørene strekker seg over 45 sider. Det er ikke mulig at min klient skal kunne endre på detaljer nå, selv med innsyn i sakens dokumenter, sier forsvareren til den første av de fire som ble fremstilt fredag, advokat Petar Sekulic til NTB.

Advokaten sier at dokumentene omhandler vitneavhør, beslag og PSTs etterforskning generelt.

— Men jeg er selvsagt ikke informert om innholdet i dokumentene ennå, sier han.

PST ber om nye fire uker i varetekt for de fire terrorsiktede.

— Vi avviser at det er grunnlag for fortsatt fengsling og ber om at min klient løslates. Han sier som tidligere, at han ikke har noe med dette å gjøre, sier advokat Sekulic.

Senere fredag vil forsvarerne til de tre øvrige siktede etter alt å dømme også begjære sine klienter løslatt. Det er også ventet at samtlige forsvarere vil motsette seg PSTs krav om munnkurv.

Siktelsen mot de fire bygger blant annet på opptak av telefonsamtaler og avlytting av samtaler i biler.

— Det er kommet frem nye opplysninger i fengslingsmøtet. Det er da også helt naturlig etter fire ukers etterforskning. Men vi mener ikke at disse opplysningene gir grunnlag for fortsatt varetektsfengsling av min klient, sier Sekulic til NTB.