Linstad har overfor NTB bekreftet at hun var agent for Mossad på 1980-tallet, men hevder at hun var dobbeltagent. Hvilken annen etterretningstjeneste hun har rapportert til, vil hun ikke opplyse.

Den norske toppdiplomaten Hans Vilhelm Longva, som ble kjent med Linstad i Beirut på slutten av 1970-tallet, sier til NTB at han har kjent til Linstads virksomhet som Mossad-agent.

Det har også Politiets overvåkingstjeneste (POT), som senere er omdøpt til sikkerhetstjeneste (PST), hevder Longva.

Vil ikke kommentere PST ønsker ikke å kommentere påstanden, og sier at denne får stå for Longvas egen regning.

— Vi kan verken bekrefte eller avkrefte om POT kjente til hennes virksomhet, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST.

Han kan heller ikke uten videre si om Linstads spionasje for Israel rammes av straffeloven.

— Generelt kan vi si at det å gi informasjon til utenlandsk etterretning kan være straffbart, avhengig av omstendighetene. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Bernsen til NTB.

Om Linstads virksomhet nå skal granskes, ønsker han ikke å kommentere.

— Det kan vi ikke si noe om, sier Bernsen.

- Betydelig samarbeid Lund-kommisjonen som gransket de hemmelige tjenestene på midten av 1990-tallet, konkluderte i sin rapport med at norsk etterretning opp gjennom årene hadde hatt «et betydelig samarbeid med Mossad».

— Dette samarbeidet har vært basert på gjensidige interesser og stor politiske sympati for Israel og Israels sak fra myndighetenes side, heter det i kommisjonens rapport fra 1996.

Fra 1970-tallet sto bekjempelse av terrorisme sentralt i samarbeidet, som ble håndtert av Politiets overvåkingstjeneste (POT).

Den tidligere Mossad-agenten Victor Ostrovsky har tidligere avslørt at Mossad hadde en sentralt plassert agent i Norge, som gikk under kodenavnet «Oscar».

Agenten var ifølge Ostrovsky aktiv da han selv forlot Mossad i 1986, og er aldri identifisert.