— Selv om våre metodehjemler grovt sett er tilfredsstillende, trenger vi et nytt lovverk når det gjelder forberedelseshandlinger, sier avdelingsdirektør Jan Glent i PST til Dagbladet.

PST-sjef Janne Kristiansen advarte allerede i mars om at dagens lovverk ikke er godt nok. Glent, som er avdelingsdirektør for etterforskningsavdelingen i sikkerhetspolitiet og påtalemyndighetens høyeste representant i PST etter Kristiansen, mener lovgivningen i andre land er langt bedre, blant annet i Storbritannia.

— PST trenger et lovverk som fanger opp en soloterrorist og folk som deltar på terrorleir. I dag har vi bestemmelser om terrorforbund, terrorfinansiering, oppfordring, opplæring og rekruttering til terror. Det er ikke nok. Vi trenger et lovverk som gjør at vi kan aksjonere mot soloterrorister som helt alene planlegger en eller flere terrorhandlinger, sier Glent.