Politiets sikkerhetstjeneste (PST) spanet på Bhatti gjennom flere måneder vinteren, våren og sommeren 2006. PST overvåket 30-åringen med omfattende bruk av romavlytting og telefonavlytting.

– Det var nok ganske viktig at PST hadde Bhatti under overvåking og brukte såkalte skjulte etterforskningsmetoder. Uten de metodene, og spesielt romavlytting, så hadde tiltalen blitt en annen, sier Holme til NRK.

Det var under en biltur i Oslo sentrum 6. august 2006 at Bhatti og en medtiltalt snakket om å angripe USAs og Israels ambassader og synagogen i Oslo. Likevel mente Oslo tingrett at avlyttingsmaterialet ikke i tilstrekkelig grad beviste at de gjorde en konkret og endelig avtale om å gjennomføre terrorhandlinger.

Romavlytting er kontroversielt, og PST-sjefen innrømmer at etterforskningsmetoden er svært inngripende, ikke minst i denne saken.

– Når materialet på mange måter lekker ut til mediene, som det har gjort i denne saken, og også blitt presentert på en såpass åpen måte, så er det inngripende. Jeg vet at regjeringen vurderer spørsmålet om advokaten skal ha taushetsplikt i forhold til romavlyttingsmateriale. At de ikke uten videre kan gis slikt materiale og annet bevismateriale, og at de ikke uten videre kan gi det videre til andre, sier Holme.