I Borgarting lagmannsrett tirsdag forklarte Holme hvordan Politiets sikkerhetstjeneste (PST) arbeidet, men kunne ikke komme konkret inn på hva slags hemmelig informasjon tjenesten satt på som begrunnet utkastelsen av mulla Krekar. PST-sjefen mener imidlertid at argumentene for å kaste kurderen ut av Norge ikke er blitt mindre etter at vedtaket om utvisning ble tatt våren 2005.

– Også de uttalelser som Krekar har kommet med etter vedtaket og tingrettens behandling, og fram til i dag, viser det samme bildet. Han gir uttrykk for at han er en ekstrem islamist og at han støtter bruk av vold som virkemiddel, sier Holme.

– Terroristleder

Konfliktnivået i rettssalen var betydelig lavere enn da PST-sjefen vitnet i samme sak i tingretten i fjor. Da svarte Holme til tider svært aggressivt på advokat Brynjar Melings spørsmål om på hvilke vurderinger PST hadde basert sin etterforskning av mulla Krekar. Med advokat Arvid Sjødin som Krekars prosessfullmektig i ankesaken forløp utspørringen langt roligere.

– Krekar har vært leder for en av verdens mest kjente terroristorganisasjoner på et tidspunkt, og forholdet mellom Ansar al-Islam og Al-qaida dokumenteres av regjeringsadvokaten tilstrekkelig i det materiale som legges fram for retten, sier Holme.

– Ingen kommentar

Sikkerhetssjefen vil ikke kommentere spørsmål om det er bedre for Norges sikkerhet at mulla Krekar befinner seg på frifot i Nord-Irak enn om han er under politiets overvåking i Norge.

– De åpne kildene og uttalelser Krekar selv har kommet med, viser at han er en fare for rikets sikkerhet og hvorfor han bør utvises fra Norge, sier Holme.

PST har anledning til å drive hemmelig etterforskning mot dem de mener kan true Norges sikkerhet. I retten ville Holme derimot ikke svare på om PST fremdeles har overvåking av Krekar blant sine oppgaver.

– Om PST skulle ha noen aktivitet i forhold til Krekar i dag vil jeg ikke svare på, sa Holme.

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, Jørn Holme, vitnet i VITNER: Krekar-saken tirsdag. I bakgrunnen mulla Krekar og hans advokat, Arvid Sjødin.
scanpix