Etterforskningsledelsen ba rett og slett aldri om rettens tillatelse til å overføre levende bilder fra boden der PST mener at det ble oppbevart ingredienser som kan brukes for å fremstille bomber, skriver VG.

Avisen har fått opplysningene fra en rapport fra PST.

Den siktedes forsvarer, advokat Brynjar Meling, reagerer skarpt:

— Jeg vet at min klient sliter med å ha vært utsatt for så omfattende overvåking over lang tid, og finner det betenkelig at PST forsøker å definere seg bort fra inngrep som burde vært prøvet for en domstol, sier han.

Informasjonssjef Martin Bernsen i PST sier at de ikke kan kommentere enkeltvurderinger som ble gjort eller andre detaljer fra etterforskningen.